Onze tarieven

Onze rittenkaarten

3 rittenkaart € 29,00 ( introductiekaart)

Losse les: € 15,50

5 rittenkaart: € 67,50

10 rittenkaart: € 115,00


Abonnement

Wij bieden naast de rittenkaarten nu ook de mogelijkheid voor een abonnement.

Dit houdt in, dat je maandelijks € 44, 00 betaalt. Dit bedrag is een gemiddelde van 10 maanden. Hier zijn de (korte) schoolvakanties en eventuele feestdagen al van afgehaald.

Voor mensen die het bedrag voor een jaar in een keer betalen, is er de mogelijkheid van 5% korting op het hele bedrag. Je betaalt dan € 418,75.

In de zomervakantie wordt er geen les gegeven en hoeft er ook niet betaald te worden.

Het abonnement kan op elk moment ingaan. De opzegtermijn is 2 maanden, behalve in geval van ziekte. In dat geval zoeken we naar een oplossing.


Betalen

Je kunt het lesgeld maandelijks aan het begin van de les betalen of voor de eerste van de maand overmaken op banknummer NL93 TRIO 0198 0774 08 ten name van A. Stigter te Zutphen.

Ben je meer dan 4 weken afwezig vanwege vakantie of om gezondheidsredenen dan kan in overleg de maandelijkse
betaling worden opgeschort.

Naast het abonnement hebben we ook nog de bekende 3, 5 en 10 rittenkaarten en losse lessen van € 15,50.
Zie de website voor de tarieven en voorwaarden.